Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0010
Заглавие:
„Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, с обща дължина 8,01 км., включени в 5 (пет) обособени позиции, както следва: -Обособена позиция 1: Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр. Каолиново - чрез подмяна на водопровода по ул. "Миньор"; Обособена позиция 2: Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долина чрез подмяна на водопровод по ул. "Васил Коларов"; Обособена позиция 3: Подобект: Рехабилитация нажчаст от вътрешна водопроводна мрежа в с.Наум - чрез подмяна на водопровода по ул. "Иван Вазов"; Обособена позиция 4: Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Сини вир чрез подмяна на водопроводи по ул.''Ивайло'', ул.''Пирин'' и ул.''Батак''; Обособена позиция 5: Подобект: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Климент - чрез подмяна на водопровод по ул.''Мир'' и Подобект: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Климент чрез подмяна на водопровод по ул. „Свобода”, ул. „В.Левски”, ул „.Херсон”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Орхидея” в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, инвестиционните проекти и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
Краен срок за получаване на документи:
14.11.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
14.11.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева - директор дирекция "СА"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 21.11.2018 г. 10:54 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 4.97 Mb
Добавен: 06.11.2018 г. 09:52 ч.; Решение за прекратяване на процедурата; Размер: 76.76 Kb
Добавен: 05.11.2018 г. 14:59 ч.; Отговор на запитване; Размер: 102.80 Kb
Добавен: 11.10.2018 г. 11:30 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 2.62 Mb
Добавен: 11.10.2018 г. 09:58 ч.; Документация; Размер: 1.91 Mb
Добавен: 10.10.2018 г. 16:11 ч.; Технически проект ОП 5 част III; Размер: 229.57 Mb
Добавен: 10.10.2018 г. 16:08 ч.; Технически проект ОП 5 част II; Размер: 472.44 Mb
Добавен: 10.10.2018 г. 16:02 ч.; Технически проект ОП 5 част I; Размер: 376.64 Mb
Добавен: 10.10.2018 г. 15:52 ч.; Технически проект ОП 4 част IV; Размер: 123.82 Mb
Добавен: 10.10.2018 г. 15:49 ч.; Технически проект ОП 4 част III; Размер: 438.87 Mb
Добавен: 10.10.2018 г. 15:42 ч.; Технически проект ОП 4 част II; Размер: 496.35 Mb
Добавен: 10.10.2018 г. 15:33 ч.; Технически проект ОП 4 част I; Размер: 413.22 Mb
Добавен: 09.10.2018 г. 15:57 ч.; Технически проект ОП 3 част II; Размер: 66.83 Mb
Добавен: 09.10.2018 г. 15:55 ч.; Технически проект ОП 3 част I; Размер: 269.95 Mb
Добавен: 09.10.2018 г. 15:52 ч.; Технически проект ОП 2 част II; Размер: 165.74 Mb
Добавен: 09.10.2018 г. 15:50 ч.; Технически проект ОП 2 част I; Размер: 383.72 Mb
Добавен: 09.10.2018 г. 13:00 ч.; Технически проект ОП 1; Размер: 222.71 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.