Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Публична покана
Обект:
Строителство
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-574 / 22.05.2015 г.
Номер от АОП:
9042037
Заглавие:
„Ремонт на пътища: Подобект 1 - "Ремонт на част от път SHU3062/RAZ2048, Климент - Наум/Наум - Тъкач /ІІІ 7005/, от км. 1+815 до км. 2+240, участък от регулация на село Тъкач - ул. "Георги Димитров" до път ІІІ 7005 - 425 метра" Подобект 2 - "Ремонт на част от път SHU1067 /І-7-Дулово - Пристое/Браничево - граници общ. /Каолиново - Дулово/ - Прохлада - Секулово - Скала, от км. 0+000 до км. 1+1380, участък от Дулово - Пристое-ул. "Свобода" в регулация на село Браничево-380 м. до границата между община /Каолиново-Дулово/ -1000 метра. Общо 1380 м."
Описание:
„Ремонт на пътища: Подобект 1 - "Ремонт на част от път SHU3062/RAZ2048, Климент - Наум/Наум - Тъкач /ІІІ 7005/, от км. 1+815 до км. 2+240, участък от регулация на село Тъкач - ул. "Георги Димитров" до път ІІІ 7005 - 425 метра" Подобект 2 - "Ремонт на част от път SHU1067 /І-7-Дулово - Пристое/Браничево - граници общ. /Каолиново - Дулово/ - Прохлада - Секулово - Скала, от км. 0+000 до км. 1+1380, участък от Дулово - Пристое-ул. "Свобода" в регулация на село Браничево-380 м. до границата между община /Каолиново-Дулово/ -1000 метра. Общо 1380 м."
Краен срок за получаване на документи:
03.06.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
03.06.2015 г. 16:00 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Исмаил - Директор на дирекция "АОЧР"
Информация за контакти:
телефон
05361 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
Документи към поръчката:
Добавен: 22.10.2015 г. 12:30 ч.; Информация за плащания; Размер: 9.78 Kb
Добавен: 30.09.2015 г. 11:24 ч.; Договор; Размер: 8.32 Mb
Добавен: 23.09.2015 г. 22:45 ч.; Информация за плащанията; Размер: 9.77 Kb
Добавен: 10.06.2015 г. 12:41 ч.; Протокол; Размер: 6.10 Mb
Добавен: 22.05.2015 г. 09:17 ч.; Публична покана; Размер: 2.69 Mb
Добавен: 22.05.2015 г. 08:02 ч.; Документация; Размер: 141.26 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.