Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0008
Заглавие:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Описание:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 62 21 11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 16.10.2020 г. 15:50 ч.; Допълнително споразумение; Размер: 1.98 Mb
Добавен: 14.11.2018 г. 12:58 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 3.06 Mb
Добавен: 14.11.2018 г. 12:57 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 8.89 Mb
Добавен: 23.08.2018 г. 11:00 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 3.08 Mb
Добавен: 23.08.2018 г. 10:50 ч.; Документация; Размер: 287.12 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.