Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
Номер от АОП:
9074190
Заглавие:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, на община Каолиново по четири обособени позиции“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, на община Каолиново по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на: Подобект 3.2: „Реконструкция на ул. Балчик от км 0+000 до км 0+370 в с. Гусла“; Подобект 12.5: „Реконструкция на ул. Хан Аспарух от км 0+000 до км 0+280 в с. Наум“; Подобект 12.6: „Реконструкция на ул. Васил Левски от км 0+000 до км 0+270 с. Наум“; Подобект 8.1: „Реконструкция на ул. Балкан от км 0+000 до км 0+101 в с. Климент“; Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на гараж за пожарна кола в УПИ V, кв. 9, град Каолиново, област Шумен“; Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на: Подобект 6.2: „Реконструкция на ул. „Мир“ в с. Средковец“; Подобект 6.3: „Реконструкция на ул. „Балкан“ в с. Средковец“; Подобект 6.5: „Реконструкция на ул. „Марица“ в с. Средковец“; Подобект 15.2: „Реконструкция на ул. „Пролет“ в с. Загориче“; Подобект 15.3: „Реконструкция на ул. „Дунав“ в с. Загориче“; Подобект 16.5: „Реконструкция на ул. „Калиакра“ в с. Тодор Икономово“; Подобект 17: „Реконструкция на ул. „Мир“ в с. Тъкач“; Обособена позиция № 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: ‚Реконструкция на площад от км. 0+000 до км. 0+110 в с. Браничево“
Краен срок за получаване на документи:
02.04.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
02.04.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 26.06.2018 г. 09:50 ч.; Договор №69; Размер: 10.46 Mb
Добавен: 26.06.2018 г. 09:49 ч.; Договор №70; Размер: 9.78 Mb
Добавен: 26.06.2018 г. 09:49 ч.; Договор №71; Размер: 10.74 Mb
Добавен: 26.06.2018 г. 09:47 ч.; Договор №72; Размер: 9.78 Mb
Добавен: 16.05.2018 г. 15:40 ч.; Протокол на комисията; Размер: 7.49 Mb
Добавен: 17.04.2018 г. 12:12 ч.; Протокол; Размер: 521.19 Kb
Добавен: 23.03.2018 г. 13:32 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 402.49 Kb
Добавен: 23.03.2018 г. 13:32 ч.; Документация; Размер: 718.41 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.