Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-449 / 02.05.2017 г.
Номер от АОП:
0969-2017-0003
Заглавие:
„Подобряване на уличните настилки в община Каолиново“
Описание:
„Подобряване на уличните настилки в община Каолиново“ с обособени позиции по етапи/подобекти/: Обособена позиция 1: Етап 9 - подобект: „Реконструкция на ул. Родопи от км 0+000 до км 0+470, с. Климент, общ. Каолиново“; Обособена позиция 2: Етап 50 - подобект: „Реконструкция на ул. Янтра от км 0+000 до км 0+207, с. Пристое, общ. Каолиново“; Обособена позиция 3: Етап 51 - подобект: „Реконструкция на площад гр. Каолиново от км 0+000 до км 0+090, гр. Каолиново, общ. Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
31.05.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 26.09.2017 г. 11:27 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 4.25 Mb
Добавен: 26.09.2017 г. 11:26 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 87.95 Mb
Добавен: 26.09.2017 г. 11:21 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 81.93 Mb
Добавен: 26.09.2017 г. 11:18 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 82.07 Mb
Добавен: 04.08.2017 г. 15:16 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 508.15 Kb
Добавен: 04.08.2017 г. 15:16 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 499.59 Kb
Добавен: 04.08.2017 г. 15:15 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 492.39 Kb
Добавен: 04.08.2017 г. 15:14 ч.; Протокол; Размер: 6.05 Mb
Добавен: 25.07.2017 г. 08:54 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 155.32 Kb
Добавен: 03.07.2017 г. 14:19 ч.; Протокол; Размер: 366.55 Kb
Добавен: 15.06.2017 г. 15:19 ч.; Протокол; Размер: 1.12 Mb
Добавен: 22.05.2017 г. 11:46 ч.; Отговор на запитване; Размер: 107.00 Kb
Добавен: 22.05.2017 г. 11:45 ч.; Отговор на запитване; Размер: 208.22 Kb
Добавен: 19.05.2017 г. 08:42 ч.; Отговор на запитване; Размер: 86.49 Kb
Добавен: 02.05.2017 г. 15:37 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.69 Mb
Добавен: 02.05.2017 г. 15:36 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.56 Mb
Добавен: 02.05.2017 г. 15:24 ч.; Проект - ул. Янтра - част 2; Размер: 247.24 Mb
Добавен: 02.05.2017 г. 15:20 ч.; Проект - ул. Янтра - част 1; Размер: 184.32 Mb
Добавен: 02.05.2017 г. 14:47 ч.; Проект - площад Каолиново; Размер: 108.72 Mb
Добавен: 02.05.2017 г. 13:44 ч.; Проект - ул. Родопи; Размер: 236.36 Mb
Добавен: 02.05.2017 г. 13:39 ч.; Документация; Размер: 802.21 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.