Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-1174 / 29.09.2015 г.
Номер от АОП:
00969-2015-0007
Заглавие:
„Доставка чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки”
Описание:
„Доставка чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Хляб и хлебни изделия; Мляко и млечни продукти; Месо и местни продукти; Варива, подправки и други хранителни продукти; Плодове и зеленчуци; Захар и захарни изделия Обособена позиция №2: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособена позиция №2 включва хранителни продукти, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За обособена позиция №2 обявените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато за обособената позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. За обособената позиция, могат да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.
Краен срок за получаване на документи:
27.10.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
27.10.2015 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 19.05.2016 г. 17:09 ч.; Информация за плащанията през м. 04.2016 г.; Размер: 9.67 Kb
Добавен: 19.05.2016 г. 17:07 ч.; Информация за плащанията през м.03.2016 г.; Размер: 9.81 Kb
Добавен: 13.01.2016 г. 10:41 ч.; Договор 2/11.01.2016 г.; Размер: 4.11 Mb
Добавен: 13.01.2016 г. 10:41 ч.; Договор 1/11.01.2016 г.; Размер: 7.18 Mb
Добавен: 07.12.2015 г. 14:44 ч.; Решение; Размер: 3.15 Mb
Добавен: 07.12.2015 г. 14:40 ч.; Протокол; Размер: 42.92 Mb
Добавен: 27.11.2015 г. 13:14 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 245.16 Kb
Добавен: 09.11.2015 г. 15:05 ч.; Протокол; Размер: 40.90 Mb
Добавен: 29.09.2015 г. 17:46 ч.; Решение; Размер: 298.65 Kb
Добавен: 29.09.2015 г. 17:44 ч.; Документация; Размер: 1.41 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.