Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
Номер от АОП:
00969-2020-0005
Заглавие:
"Доставка на електрическа енергия за сградите общинска собственост и уличното осветление на територията на община Каолиново“
Описание:
"Доставка на електрическа енергия за сградите общинска собственост и уличното осветление на територията на община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
Документи към поръчката:
Добавен: 24.06.2020 г. 10:00 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 400.33 Kb
Добавен: 24.06.2020 г. 10:00 ч.; Договор № 67-01.06.2020; Размер: 4.04 Mb
Добавен: 25.03.2020 г. 10:09 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 388.66 Kb
Добавен: 25.03.2020 г. 10:09 ч.; Обекти и точки на свързване; Размер: 373.71 Kb
Добавен: 25.03.2020 г. 10:08 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 35.16 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.