Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-920 / 25.07.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0005
Заглавие:
„Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Каолиново”
Описание:
Предмет на настоящата процедура е “Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група на Община Каолиново“. Отнасяща се за всички общински обекти на територита на общината.Включване на обектите в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя.Осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
16.08.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - гл. юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 11.01.2018 г. 16:00 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.62 Mb
Добавен: 11.01.2018 г. 15:58 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 12.93 Mb
Добавен: 15.11.2017 г. 12:54 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 615.20 Kb
Добавен: 26.09.2017 г. 11:48 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 615.54 Kb
Добавен: 26.09.2017 г. 11:42 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 6.48 Mb
Добавен: 07.09.2017 г. 16:04 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 253.80 Kb
Добавен: 23.08.2017 г. 12:59 ч.; Протокол; Размер: 3.11 Mb
Добавен: 25.07.2017 г. 11:38 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 429.59 Kb
Добавен: 25.07.2017 г. 11:11 ч.; Документация; Размер: 161.10 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.