Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-221 / 04.07.2019 г.
Номер от АОП:
НЕОПРЕДЕЛЕНО
Заглавие:
Пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново по 3 (три) обособени позиции“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“: Обособена позиция 1: „Реконструкция на ул. "Светлина" и ул. Тодор Икономов" в с. Тодор Икономово“ Обособена позиция №2: “Реконструкция на ул. "Витоша" в с. Пристое и ул. "Дунав" в с. Браничево“ Обособена позиция №3: „Реконструкция на ул. "Хан Крум", ул. "Владайско въстание" и ул. "Индже Войвода" в гр. Каолиново“
Описание:
Пазарно проучване по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново по 3 (три) обособени позиции“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“: Обособена позиция 1: „Реконструкция на ул. "Светлина" и ул. Тодор Икономов" в с. Тодор Икономово“ Обособена позиция №2: “Реконструкция на ул. "Витоша" в с. Пристое и ул. "Дунав" в с. Браничево“ Обособена позиция №3: „Реконструкция на ул. "Хан Крум", ул. "Владайско въстание" и ул. "Индже Войвода" в гр. Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Затворена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.