Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-176 / 09.02.2016 г.
Номер от АОП:
0969-2016-0001
Заглавие:
„Сметосъбирне и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация град Шумен“
Описание:
Сметосъбирне и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация град Шумен
Краен срок за получаване на документи:
09.03.2016 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
09.03.2016 г. 16:00 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Исмаил - Директор на Дирекция "АОЧР"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 12.05.2016 г. 09:45 ч.; Договор; Размер: 3.14 Mb
Добавен: 23.03.2016 г. 13:01 ч.; Решение; Размер: 96.33 Kb
Добавен: 23.03.2016 г. 13:00 ч.; Протокол от работата на комисията; Размер: 433.24 Kb
Добавен: 15.03.2016 г. 09:05 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 294.34 Kb
Добавен: 09.02.2016 г. 14:05 ч.; Решение; Размер: 1.41 Mb
Добавен: 09.02.2016 г. 13:32 ч.; Документация; Размер: 2.00 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.