Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-328 / 04.04.2017 г.
Номер от АОП:
9062984
Заглавие:
"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси, леките автомобили, товарните автомобили и автотракторна техника собственост на Община Каолиново"
Описание:
"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси, леките автомобили, товарните автомобили и автотракторна техника собственост на Община Каолиново". Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на автомобилите описани подробно в Приложение А и Приложение Б от техническата спецификация, което ще се извършва след писмена заявка на Възложителя. Източник на финансиране - собствени бюджетни средства на община Каолиново.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
12.04.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 04.07.2017 г. 13:46 ч.; Договор №49; Размер: 15.53 Mb
Добавен: 11.05.2017 г. 14:00 ч.; Протокол на комисията; Размер: 2.45 Mb
Добавен: 25.04.2017 г. 14:59 ч.; Протокол на комисията; Размер: 1.46 Mb
Добавен: 04.04.2017 г. 10:03 ч.; Обява; Размер: 1.55 Mb
Добавен: 04.04.2017 г. 10:00 ч.; Документация; Размер: 179.14 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.