Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0007
Заглавие:
"Ремонт на улици в населени места в община Каолиново"
Описание:
"Ремонт на улици в населени места в община Каолиново", по обособени позиции: Обособена позиция 1: Обект: "Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 7 - подобект 6: Реконструкция на ул. "Панайот Волов", село Браничево" Обособена позиция 2: Обект: "Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 14 - подобект 14: Реконструкция на ул. "Червен бряг", село Пристое"; Обособена позиция 3: Обект: "Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 18 - подобект 18: "Реконструкция на ул. "Дочо Михайлов", село Тодор Икономово".
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
03.04.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 23.07.2019 г. 16:57 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 8.81 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 16:55 ч.; Договор №82; Размер: 36.89 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 16:26 ч.; Договор №83; Размер: 35.78 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 16:25 ч.; Договор №84; Размер: 30.74 Mb
Добавен: 30.05.2019 г. 11:55 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 119.71 Kb
Добавен: 30.05.2019 г. 11:54 ч.; Протокол; Размер: 4.74 Mb
Добавен: 17.05.2019 г. 13:27 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 153.02 Kb
Добавен: 22.04.2019 г. 13:39 ч.; Протокол; Размер: 425.95 Kb
Добавен: 28.02.2019 г. 10:36 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.53 Mb
Добавен: 28.02.2019 г. 10:36 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 14.66 Mb
Добавен: 28.02.2019 г. 09:58 ч.; Документация; Размер: 1.28 Mb
Добавен: 28.02.2019 г. 09:42 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 673.93 Kb
Добавен: 27.02.2019 г. 16:08 ч.; Проект-ОП1; Размер: 165.03 Mb
Добавен: 27.02.2019 г. 16:02 ч.; Проект-ОП2; Размер: 147.41 Mb
Добавен: 27.02.2019 г. 15:03 ч.; Проект-ОП3; Размер: 145.76 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.