Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0003
Заглавие:
„Сметосъбиране на битови отпадъци от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е сметосъбиране на смесени битови отпадъци от населените места на територията на община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация град Шумен, както и един път през зимния и двукратно през летния сезон измиване и дезинфекциране на всички съдове за БО.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
07.02.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 25.04.2019 г. 12:35 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.02 Mb
Добавен: 09.04.2019 г. 16:13 ч.; Решение за прекратяване на процедура; Размер: 1.08 Mb
Добавен: 18.03.2019 г. 15:34 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.81 Mb
Добавен: 18.03.2019 г. 15:33 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 5.42 Mb
Добавен: 05.03.2019 г. 15:05 ч.; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Размер: 576.52 Kb
Добавен: 21.02.2019 г. 11:22 ч.; Протокол; Размер: 2.93 Mb
Добавен: 17.01.2019 г. 10:49 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 37.04 Kb
Добавен: 17.01.2019 г. 10:46 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 354.41 Kb
Добавен: 17.01.2019 г. 08:44 ч.; Документация-смет; Размер: 699.16 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.