Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0008
Заглавие:
"Доставка на електрическа енергия за сградите общинска собственост и уличното осветление на територията на община Каолиново“
Описание:
"Доставка на електрическа енергия за сградите общинска собственост и уличното осветление на територията на община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 13.06.2019 г. 12:45 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.40 Mb
Добавен: 13.06.2019 г. 12:44 ч.; Договор №66-16.05.2019; Размер: 7.70 Mb
Добавен: 04.04.2019 г. 14:23 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 426.33 Kb
Добавен: 03.04.2019 г. 10:05 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 5.39 Mb
Добавен: 03.04.2019 г. 10:05 ч.; Списък на обекти и точки на свързване; Размер: 62 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.