Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-261 / 25.07.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0014
Заглавие:
„Доставка на бензин А 95 Н и дизелово гориво за нуждите на леките автомобили на Община Каолиново“
Описание:
„Доставка на бензин А 95 Н и дизелово гориво за нуждите на леките автомобили на Община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
31.07.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 26.08.2019 г. 11:24 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.20 Mb
Добавен: 26.08.2019 г. 11:23 ч.; Договор №92/07.08.2019; Размер: 5.86 Mb
Добавен: 25.07.2019 г. 10:24 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.35 Mb
Добавен: 25.07.2019 г. 10:18 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 538.39 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.