Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0013
Заглавие:
„Реконструкция на улици в населени места на територията на Община Каолиново по 3 (три) обособени позиции: “Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ул. „Светлина” и ул. „Тодор Икономов“ в с. Тодор Икономово“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул. „Витоша“ в с. Пристое и ул. „Дунав“ в с. Браничево“; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на ул. „Хан Крум“, ул. „Владайско въстание“ и ул. „Индже Войвода“ в гр. Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на улична мрежа, на седем улици, на територията на община Каолиново, обособени в 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ул. „Светлина” и ул. „Тодор Икономов“ в с. Тодор Икономово“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул. „Витоша“ в с. Пристое и ул. „Дунав“ в с. Браничево“; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на ул. „Хан Крум“, ул. „Владайско въстание“ и ул. „Индже Войвода“ в гр. Каолиново“.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
15.08.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 26.11.2019 г. 10:05 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 618.88 Kb
Добавен: 26.11.2019 г. 10:04 ч.; Договор №121; Размер: 113.54 Mb
Добавен: 26.11.2019 г. 10:02 ч.; Договор №122; Размер: 57.63 Mb
Добавен: 26.11.2019 г. 09:59 ч.; Договор №123; Размер: 40.71 Mb
Добавен: 03.10.2019 г. 13:29 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.52 Mb
Добавен: 03.10.2019 г. 13:28 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.63 Mb
Добавен: 03.10.2019 г. 13:28 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.25 Mb
Добавен: 03.10.2019 г. 13:28 ч.; Протокол; Размер: 16.61 Mb
Добавен: 24.09.2019 г. 16:00 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 205.17 Kb
Добавен: 22.08.2019 г. 14:02 ч.; Протокол; Размер: 2.24 Mb
Добавен: 05.08.2019 г. 11:50 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 61.43 Kb
Добавен: 01.08.2019 г. 12:01 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 109.06 Kb
Добавен: 23.07.2019 г. 13:50 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 5.41 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 13:41 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 13.30 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 13:39 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 709.68 Kb
Добавен: 23.07.2019 г. 13:35 ч.; Документация-СМР-улици; Размер: 1.70 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 13:27 ч.; Проект-ОП1; Размер: 45.42 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 13:23 ч.; Проект-ОП2; Размер: 54.98 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 13:20 ч.; Проект-ОП3; Размер: 79.82 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.