Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0001
Заглавие:
„Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, с обща дължина 8,01 км., включени в 5 (пет) обособени позиции, както следва: -Обособена позиция 1: Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр. Каолиново - чрез подмяна на водопровода по ул. "Миньор"; Обособена позиция 2: Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долина чрез подмяна на водопровод по ул. "Васил Коларов"; Обособена позиция 3: Подобект: Рехабилитация нажчаст от вътрешна водопроводна мрежа в с.Наум - чрез подмяна на водопровода по ул. "Иван Вазов"; Обособена позиция 4: Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Сини вир чрез подмяна на водопроводи по ул.''Ивайло'', ул.''Пирин'' и ул.''Батак''; Обособена позиция 5: Подобект: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Климент - чрез подмяна на водопровод по ул.''Мир'' и Подобект: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Климент чрез подмяна на водопровод по ул. „Свобода”, ул. „В.Левски”, ул „.Херсон”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Орхидея” в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, инвестиционните проекти и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
Краен срок за получаване на документи:
13.02.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
13.02.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева - директор дирекция "СА"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 11.07.2019 г. 11:55 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 9.62 Mb
Добавен: 26.06.2019 г. 13:03 ч.; Решение; Размер: 7.72 Mb
Добавен: 26.06.2019 г. 13:02 ч.; Решение; Размер: 18.78 Mb
Добавен: 26.06.2019 г. 13:01 ч.; Решение; Размер: 6.86 Mb
Добавен: 26.06.2019 г. 13:00 ч.; Решение; Размер: 6.46 Mb
Добавен: 26.06.2019 г. 13:00 ч.; Решение; Размер: 5.96 Mb
Добавен: 26.06.2019 г. 12:58 ч.; Протокол; Размер: 7.56 Mb
Добавен: 27.05.2019 г. 11:28 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 158.99 Kb
Добавен: 13.03.2019 г. 11:39 ч.; Протокол; Размер: 1.18 Mb
Добавен: 01.02.2019 г. 08:14 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 910.54 Kb
Добавен: 21.01.2019 г. 10:28 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 529.95 Kb
Добавен: 14.01.2019 г. 12:41 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 66.75 Kb
Добавен: 08.01.2019 г. 11:23 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 2.52 Mb
Добавен: 08.01.2019 г. 11:22 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 7.19 Mb
Добавен: 08.01.2019 г. 11:19 ч.; Документация; Размер: 1.91 Mb
Добавен: 08.01.2019 г. 08:37 ч.; Технически проект ОП-1; Размер: 222.71 Mb
Добавен: 08.01.2019 г. 08:32 ч.; Технически проект ОП-2 част I; Размер: 383.72 Mb
Добавен: 08.01.2019 г. 08:24 ч.; Технически проект ОП-2 част II; Размер: 165.74 Mb
Добавен: 08.01.2019 г. 08:18 ч.; Технически проект ОП-3 част I; Размер: 269.95 Mb
Добавен: 08.01.2019 г. 08:14 ч.; Технически проект ОП-3 част II; Размер: 66.83 Mb
Добавен: 07.01.2019 г. 16:25 ч.; Технически проект ОП-4 част I; Размер: 413.22 Mb
Добавен: 07.01.2019 г. 16:02 ч.; Технически проект ОП-4 част II; Размер: 496.35 Mb
Добавен: 07.01.2019 г. 15:53 ч.; Технически проект ОП-4 част III; Размер: 438.87 Mb
Добавен: 07.01.2019 г. 15:44 ч.; Технически проект ОП-4 част IV; Размер: 123.82 Mb
Добавен: 07.01.2019 г. 15:40 ч.; Технически проект ОП-5 част I; Размер: 376.64 Mb
Добавен: 07.01.2019 г. 15:24 ч.; Технически проект ОП-5 част II; Размер: 472.44 Mb
Добавен: 07.01.2019 г. 15:16 ч.; Технически проект ОП-5 част III; Размер: 229.57 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.