Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0009
Заглавие:
„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“
Описание:
В обхвата на поръчката попадат дейности по осъществяване на реконструкция на улични настилки в четири населени места в община Каолиново, същите са предвидени за изпълнение в четири обособени позиции по етапи/подобекти/, както следва: Обособена позиция 1: Подобект 6.2 „Реконструкция на ул. „Мир“ в с. Средковец“; Подобект 6.3 „Реконструкция на ул. „Балкан“ в с. Средковец“ и Подобект 6.5 „Реконструкция на ул. „Марица“ в с. Средковец“ Обособена позиция 2: Подобект 15.2 „Реконструкция на ул. „Пролет“ в с. Загориче“ и Подобект 15.3 „Реконструкция на ул. „Дунав“ в с. Загориче“ Обособена позиция 3: Подобект 16.5 „Реконструкция на ул. „Калиакра“ в с. Тодор Икономово“ Обособена позиция 4: Подобект 17 „ Реконструкция на ул.„Мир“ в с. Тъкач“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
22.01.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 12.06.2018 г. 11:35 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.17 Mb
Добавен: 12.06.2018 г. 11:33 ч.; Договор №68/28.05.2018; Размер: 64.66 Mb
Добавен: 12.06.2018 г. 11:31 ч.; Договор №67/23.05.2018; Размер: 81.20 Mb
Добавен: 12.06.2018 г. 11:28 ч.; Договор №66/23.05.2018; Размер: 58.97 Mb
Добавен: 12.06.2018 г. 11:24 ч.; Договор №62/16.05.2018; Размер: 77.84 Mb
Добавен: 13.04.2018 г. 14:58 ч.; Решение; Размер: 73.79 Kb
Добавен: 13.04.2018 г. 14:58 ч.; Решение; Размер: 74.23 Kb
Добавен: 13.04.2018 г. 14:57 ч.; Решение; Размер: 78.52 Kb
Добавен: 13.04.2018 г. 14:57 ч.; Решение; Размер: 81.98 Kb
Добавен: 13.04.2018 г. 14:57 ч.; Протокол; Размер: 3.66 Mb
Добавен: 27.03.2018 г. 14:17 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 153.05 Kb
Добавен: 08.02.2018 г. 13:25 ч.; Протокол; Размер: 437.47 Kb
Добавен: 21.12.2017 г. 13:14 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.75 Mb
Добавен: 21.12.2017 г. 12:53 ч.; Документация; Размер: 632.63 Kb
Добавен: 21.12.2017 г. 12:37 ч.; Проект-ОП-1-част 1;; Размер: 220.37 Mb
Добавен: 21.12.2017 г. 12:33 ч.; Проект-ОП-1-част 2;; Размер: 136.58 Mb
Добавен: 21.12.2017 г. 11:06 ч.; Проект-ОП-2; Размер: 255.00 Mb
Добавен: 21.12.2017 г. 11:00 ч.; Проект-ОП-3; Размер: 115.38 Mb
Добавен: 21.12.2017 г. 10:57 ч.; Проект-ОП-4; Размер: 169.56 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.