Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Публична покана
Обект:
Услуги
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-264 / 01.03.2016 г.
Номер от АОП:
9050924
Заглавие:
„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Каолиново по самостоятелно обособени позиции”
Описание:
В настоящата обществена поръчка се предвиждат обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Каолиново по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста”, съгласно Приложение № 1, за периода от 1 /една/ година от датата на изтичане на действащата ГО и застраховка “Автокаско” Пълно покритие, съгласно Приложение № 2 за периода от 1 /една/ година от датата на изтичане на действащата застраховка. 2. Обособена позиция №2: Застраховки Доброволна застраховка “Злополука на местата в МПС“ и Задължителна застраховка „Злополука на пътниците” – съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4. 3. Обособена позиция №3: “Застраховане на сгради и съоръжения”– публична и частна общинска собственост и/или стопанисвани от Община Каолиново, съгласно Приложение № 5, Приложение №6 . 4. Обособена позиция 4 : Групова застраховка „Злополука и заболяване” на лица полагащи обществено полезен труд съгл. Чл.12 от ППЗСП, съгласно конкретен списък на Възложителя за всеки месец, при приблизителен средно месечен брой лицата - 900 лица. 5. Обособена позиция 5 – Групова застраховка „Злополука” – задължително застраховане на 10 лица доброволно формирование – спасители,
Краен срок за получаване на документи:
12.03.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
12.03.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - страши юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 03.05.2016 г. 12:27 ч.; Договор 44/15.04.2016 г.; Размер: 3.65 Mb
Добавен: 03.05.2016 г. 12:27 ч.; Договор 42/07.04.2016 г.; Размер: 2.62 Mb
Добавен: 03.05.2016 г. 12:11 ч.; Договор 41/07.04.2016 г.; Размер: 4.02 Mb
Добавен: 03.05.2016 г. 12:10 ч.; Договор 40/07.04.2016 г.; Размер: 4.49 Mb
Добавен: 28.04.2016 г. 10:16 ч.; Договор 37/31.03.2016 г.; Размер: 3.07 Mb
Добавен: 25.03.2016 г. 16:02 ч.; Протокол; Размер: 3.38 Mb
Добавен: 09.03.2016 г. 14:16 ч.; Отговор на запитване; Размер: 370.90 Kb
Добавен: 09.03.2016 г. 14:13 ч.; Отговор на запитване; Размер: 298.23 Kb
Добавен: 09.03.2016 г. 14:02 ч.; Отговор на запитване; Размер: 312.72 Kb
Добавен: 08.03.2016 г. 09:39 ч.; Отговор на запитване; Размер: 184.28 Kb
Добавен: 01.03.2016 г. 13:45 ч.; Публична покана; Размер: 1.60 Mb
Добавен: 01.03.2016 г. 11:39 ч.; Документация; Размер: 108.11 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.