Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-92 / 21.01.2015 г.
Номер от АОП:
00969-2015-0001
Заглавие:
„Подсилване и реконструкция на водоснабдителна система Каолиново”
Описание:
Към момента в Община Каолиново водоснабдяването е обособено е на 5 основни водоснабдителни групи. Водопроводната система е амортизирана /строена в периода 1927 – 1935г./. водоснабдителни групи – Средковец, Тодор Икономово, Каолиново Лятно, Изгрев. Ежемесечно на Общината се подава около 100 хил. куб. м вода, която се равнява на около 40л/сек. Водните количества се доставят по помпен начин. Проектът предвижда реконструкция и подмяна на част от съоръженията на съществуваща водоснабдителна система: ВиК инсталации Дължина на трасето на водопровода – 6255м До гр. Каолиново – 1863м. До кв. Кус – 4392м Проектът разглежда основна реконструкция на водоснабдителната система “Каолиново“ поради изтеклия амортизационен срок на част от съоръженията и много честите аварии. Водоизточник на системата е Дълбок сондаж З – 48х изграден през 1979 от Геологопроучвателно предприятие Варна с доказан експлоатационен дебит от Q=20-25л./ с при понижените от 80 л.
Краен срок за получаване на документи:
05.03.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
05.03.2015 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Йорданова Тотева
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
Документи към поръчката:
Добавен: 20.01.2016 г. 07:46 ч.; Информация за плащанията през м. 12.2015 г.; Размер: 9.42 Kb
Добавен: 18.12.2015 г. 13:53 ч.; Информация за плащанията през м. 11.2015 г.; Размер: 9.49 Kb
Добавен: 16.06.2015 г. 11:46 ч.; Договор; Размер: 136.10 Mb
Добавен: 16.06.2015 г. 10:07 ч.; Информация за върнати гаранции; Размер: 11.48 Kb
Добавен: 20.05.2015 г. 09:53 ч.; Информация за освободени гаранции; Размер: 9.53 Kb
Добавен: 08.04.2015 г. 14:00 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 233.61 Kb
Добавен: 08.04.2015 г. 13:56 ч.; Протокол от работата на комисията; Размер: 1.71 Mb
Добавен: 31.03.2015 г. 15:21 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 201.84 Kb
Добавен: 05.02.2015 г. 11:06 ч.; Решение за промяна; Размер: 1.90 Mb
Добавен: 21.01.2015 г. 11:11 ч.; Решение; Размер: 3.15 Mb
Добавен: 21.01.2015 г. 11:09 ч.; Документация; Размер: 842.74 Kb
Добавен: 21.01.2015 г. 11:09 ч.; Проект; Размер: 41.16 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.