Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-217 / 23.08.2018 г.
Номер от АОП:
9079983
Заглавие:
„Предоставяне на консултантски услуги при управление на проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Описание:
„Предоставяне на консултантски услуги при управление на проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
10.09.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
Документи към поръчката:
Добавен: 29.11.2018 г. 09:20 ч.; Договор № 110; Размер: 29.16 Mb
Добавен: 16.10.2018 г. 09:48 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 332.84 Kb
Добавен: 23.08.2018 г. 11:55 ч.; Документация; Размер: 1001.76 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.