Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
Номер от АОП:
00969-2020-0006
Заглавие:
“Доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на община Каолиново, по предварителни заявки”
Описание:
“Доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на община Каолиново, по предварителни заявки”
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
15.07.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 27.11.2020 г. 10:40 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 389.91 Kb
Добавен: 27.11.2020 г. 10:39 ч.; Договор №103-05.11.2020; Размер: 3.45 Mb
Добавен: 25.09.2020 г. 14:08 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 561.17 Kb
Добавен: 25.09.2020 г. 14:06 ч.; Протокол; Размер: 2.46 Mb
Добавен: 02.09.2020 г. 14:48 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 291.62 Kb
Добавен: 17.08.2020 г. 14:11 ч.; Протокол; Размер: 1.75 Mb
Добавен: 09.06.2020 г. 09:51 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 265.11 Kb
Добавен: 09.06.2020 г. 09:49 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 632.41 Kb
Добавен: 09.06.2020 г. 09:24 ч.; Документация-Храни; Размер: 705.34 Kb
Добавен: 09.06.2020 г. 09:23 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 33.00 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.