Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
Номер от АОП:
9099454
Заглавие:
„Ремонтни дейности на уличната и пътната мрежа в община Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществената поръчка е ремонтни дейности на улична и пътна мрежа в община Каолиново, в т.ч.: Общински пътища: Път № SHU1064 /1-7, Дулово - Пристое / Браничево - Граница общ. (Каолиново - Дулово) - Прохлада - Секулово – Скала; Улици в населените места на общината: ул. Свобода, с. Браничево; ул. „Демокрация“, с. Браничево; ул. „Гроздан Узунов“ с. Лятно; Паркинг на Младежки дом с. Браничево и други участъци
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
24.06.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 01.09.2020 г. 09:36 ч.; Договор №87-07.08.2020; Размер: 2.77 Mb
Добавен: 21.07.2020 г. 15:45 ч.; Протокол; Размер: 30.42 Mb
Добавен: 11.06.2020 г. 10:29 ч.; Документация-улици; Размер: 650.26 Kb
Добавен: 11.06.2020 г. 09:36 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 73.30 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.