Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-986 / 20.07.2016 г.
Номер от АОП:
9054498
Заглавие:
“Доставка - чрез покупка на мебели за нуждите на Целодневните детски градини на територията на община Каолиново.”
Описание:
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка - чрез покупка на мебели за нуждите на целодневните детски градини на територията на община Каолиново“.Количествата и характеристиките на мебелите са изчерпателно посочени в техническата спецификация към настоящата документация.
Краен срок за получаване на документи:
28.07.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
28.07.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 08.09.2016 г. 12:03 ч.; Договор 76/24.08.2016 г.; Размер: 4.17 Mb
Добавен: 10.08.2016 г. 11:15 ч.; Протокол; Размер: 2.62 Mb
Добавен: 20.07.2016 г. 09:03 ч.; Обява; Размер: 376.66 Kb
Добавен: 20.07.2016 г. 08:58 ч.; Проект на договор; Размер: 65.5 Kb
Добавен: 20.07.2016 г. 08:57 ч.; Указания за участие и образци; Размер: 184.22 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.