Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-1149 / 31.08.2016 г.
Номер от АОП:
00969-2016-0007
Заглавие:
“Доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на Община Каолиново, по предварителни заявки”
Описание:
Обществена поръчка свързана с доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на община каолиново, по предварителни заявки, като различните групи храни и количества са изчерпателно посочени в техническата спецификация.
Краен срок за получаване на документи:
21.09.2016 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
21.09.2016 г. 16:00 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 26.01.2017 г. 15:37 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.57 Mb
Добавен: 26.01.2017 г. 15:35 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 8.49 Mb
Добавен: 16.11.2016 г. 15:11 ч.; Решение; Размер: 1.39 Mb
Добавен: 16.11.2016 г. 11:33 ч.; Протокол; Размер: 4.71 Mb
Добавен: 01.11.2016 г. 09:28 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 120.28 Kb
Добавен: 11.10.2016 г. 14:17 ч.; Протокол; Размер: 3.22 Mb
Добавен: 16.09.2016 г. 16:18 ч.; Отговор на запитване; Размер: 323.01 Kb
Добавен: 31.08.2016 г. 14:23 ч.; Решение; Размер: 1.62 Mb
Добавен: 31.08.2016 г. 14:22 ч.; Документация; Размер: 1.26 Mb
Добавен: 31.08.2016 г. 14:21 ч.; Договор; Размер: 93 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.