Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0005
Заглавие:
"Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Каолиново"
Описание:
"Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Каолиново", по обособени позиции: Обособена позиция 1: Обект "Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен" Етап 4: Подобект 1.2. "Реконструкция на ул. Цар Калоян от км 0+000 до км 0+440 в кв. Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново" Етап 27: Подобект 9.1. "Реконструкция на ул. Пробуда от км 0+000 до км 0+276 в кв. Кус, гр. Каолиново, община Каолиново" Етап 41: Подобект 4. "Реконструкция на ул. Септември от км 0+000 до км 0+300 в село Дойранци, община Каолиново" Обособена позиция 2: Обект: " Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен" Етап 13: Подобект 11.3. "Реконструкция на ул. Панайот Волов от км 0+000 до км 0+626 в село Лятно, община Каолиново" Етап 36: Подобект 5.3. "Реконструкция на ул. Шипка от км 0+000 до км 0+082 в село Долина, община Каолиново" Етап 49: Подобект 14.1. "Реконструкция на ул. Марица от км 0+000 до км 0+153 в село Сини вир, община Каолиново" Обособена позиция 3: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 11 - подобект 11: Реконструкция на ул. "Плиска", село Климент“.
Краен срок за получаване на документи:
27.02.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
11.03.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 11.07.2019 г. 15:25 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 8.57 Mb
Добавен: 11.07.2019 г. 15:24 ч.; Договор №76; Размер: 37.78 Mb
Добавен: 11.07.2019 г. 15:22 ч.; Договор №74; Размер: 32.94 Mb
Добавен: 11.07.2019 г. 15:21 ч.; Договор №73; Размер: 37.66 Mb
Добавен: 09.05.2019 г. 13:13 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 410.10 Kb
Добавен: 09.05.2019 г. 13:12 ч.; Протокол; Размер: 6.07 Mb
Добавен: 19.04.2019 г. 11:08 ч.; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Размер: 747.87 Kb
Добавен: 21.03.2019 г. 16:29 ч.; Протокол; Размер: 6.49 Mb
Добавен: 28.02.2019 г. 13:56 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 562.99 Kb
Добавен: 08.02.2019 г. 13:19 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 101.19 Kb
Добавен: 29.01.2019 г. 10:55 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 419.00 Kb
Добавен: 29.01.2019 г. 10:53 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 71.37 Kb
Добавен: 29.01.2019 г. 10:53 ч.; Документация-ПМС-165; Размер: 1.20 Mb
Добавен: 29.01.2019 г. 10:14 ч.; Проект-ОП1; Размер: 337.99 Mb
Добавен: 29.01.2019 г. 10:06 ч.; Проект-ОП2; Размер: 358.96 Mb
Добавен: 29.01.2019 г. 09:57 ч.; Проект-ОП3; Размер: 226.93 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.