Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-08 / 17.01.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0002
Заглавие:
„Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново”
Описание:
Поръчката е свързана с доставки чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново. Прогнозните количества на настоящата обществена поръчка са посочени в техническата спецификация към обществената потъчка.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
07.02.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил-Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 29.05.2018 г. 14:28 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.55 Mb
Добавен: 29.05.2018 г. 14:26 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 13.85 Mb
Добавен: 02.03.2018 г. 13:19 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 556.83 Kb
Добавен: 02.03.2018 г. 13:13 ч.; Протокол на комисията; Размер: 2.77 Mb
Добавен: 15.02.2018 г. 13:37 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 262.53 Kb
Добавен: 17.01.2018 г. 13:42 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.57 Mb
Добавен: 17.01.2018 г. 09:39 ч.; Документация; Размер: 545.68 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.