Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0015
Заглавие:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
19.08.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 26.11.2019 г. 10:36 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 1.09 Mb
Добавен: 26.11.2019 г. 10:35 ч.; Договор №126; Размер: 6.80 Mb
Добавен: 02.10.2019 г. 13:17 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 768.51 Kb
Добавен: 02.10.2019 г. 13:16 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 3.87 Mb
Добавен: 09.09.2019 г. 13:23 ч.; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Размер: 843.45 Kb
Добавен: 23.08.2019 г. 16:24 ч.; Протокол; Размер: 1.13 Mb
Добавен: 25.07.2019 г. 11:07 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.85 Mb
Добавен: 25.07.2019 г. 11:06 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 10.36 Mb
Добавен: 25.07.2019 г. 11:05 ч.; Документация-СН-улици; Размер: 1.37 Mb
Добавен: 25.07.2019 г. 10:47 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 569.11 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.