Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Публична покана
Обект:
Строителство
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-724 / 14.07.2015 г.
Номер от АОП:
9043796
Заглавие:
„Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции“: Обособена позиция №1: „Ремонт на сграда – кметство село Гусла“ Обособена позиция №2: „Ремонт на сграда – кметство село Долина“ Обособена позиция №3: „Ремонт на сграда – кметство село Лятно“ Обособена позиция №4: „Ремонт на сграда – кметство село Наум“ Обособена позиция №5: „Ремонт на сграда – ЦДГ село Сини вир“ Обособена позиция №6: „Ремонт на сграда – ЦДГ село Тъкач“ Обособена позиция №7: „Ремонт на санитарен възел в село Т. Икономово“ Обособена позиция №8: „Ремонт на сграда – общинска администрация“
Описание:
„Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции“: Обособена позиция №1: „Ремонт на сграда – кметство село Гусла“ Обособена позиция №2: „Ремонт на сграда – кметство село Долина“ Обособена позиция №3: „Ремонт на сграда – кметство село Лятно“ Обособена позиция №4: „Ремонт на сграда – кметство село Наум“ Обособена позиция №5: „Ремонт на сграда – ЦДГ село Сини вир“ Обособена позиция №6: „Ремонт на сграда – ЦДГ село Тъкач“ Обособена позиция №7: „Ремонт на санитарен възел в село Т. Икономово“ Обособена позиция №8: „Ремонт на сграда – общинска администрация“
Краен срок за получаване на документи:
23.07.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
23.07.2015 г. 16:00 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Исмаил-Директор на Д АОЧР
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 22.10.2015 г. 13:08 ч.; Информация за плащания; Размер: 10.01 Kb
Добавен: 12.09.2015 г. 13:08 ч.; Договор; Размер: 22.39 Mb
Добавен: 12.09.2015 г. 13:07 ч.; Договор; Размер: 22.44 Mb
Добавен: 12.09.2015 г. 13:05 ч.; Договор; Размер: 22.55 Mb
Добавен: 12.09.2015 г. 13:04 ч.; Договор; Размер: 22.54 Mb
Добавен: 12.09.2015 г. 13:01 ч.; Договор; Размер: 22.44 Mb
Добавен: 10.09.2015 г. 15:58 ч.; Договор; Размер: 7.74 Mb
Добавен: 10.09.2015 г. 15:56 ч.; Договор; Размер: 35.80 Mb
Добавен: 10.09.2015 г. 15:48 ч.; Договор; Размер: 8.35 Mb
Добавен: 03.08.2015 г. 14:59 ч.; Протокол; Размер: 714.29 Kb
Добавен: 14.07.2015 г. 13:33 ч.; Публична покана; Размер: 3.28 Mb
Добавен: 14.07.2015 г. 13:33 ч.; Документация; Размер: 344.14 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.