Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
оп-06-203 / 25.06.2019 г.
Номер от АОП:
9089576
Заглавие:
„Изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда - читалище в УПИ VIII, КВ. 32, с. Дойранци, община Каолиново“
Описание:
Предметът на настоящата обществената поръчка е изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда - читалище в УПИ VIII, кв. 32, с. Дойранци, община Каолиново
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
08.07.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 07.08.2019 г. 08:44 ч.; Протокол; Размер: 822.34 Kb
Добавен: 25.06.2019 г. 11:57 ч.; Документация; Размер: 989.28 Kb
Добавен: 25.06.2019 г. 11:56 ч.; Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП; Размер: 531.75 Kb
Добавен: 25.06.2019 г. 08:34 ч.; Проект; Размер: 175.98 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.