Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-1381 / 18.10.2016 г.
Номер от АОП:
00969-2016-0008
Заглавие:
„Реконструкция на улици в община Каолиново по обособени позиции: обособена позиция 1: „Реконструкция на ул. Димчо Дебелянов в с. Тодор Икономово“, обособена позиция 2: „Реконструкция на ул. Аврора в с. Пристое“
Описание:
Обособена позиция 1: „Реконструкция на ул. Димчо Дебелянов в с. Тодор Икономово“ Разглеждания обект се явява улица от V клас улична мрежа с локално движение. П.т. 0 е приета за начало на обекта. За край е приета п.т.60 . Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Ситуационно улицата представлява шест прави и пет чупки. Обособена позиция 2: Реконструкция на ул. Аврора в с. Пристое Разглеждания обект се явява улица от V клас улична мрежа с локално движение. Разглеждания участък започва при асфалтов площад, като п.т.0 е приета за начало. За край е приета п.т.97. Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация към документацията за участие.
Краен срок за получаване на документи:
16.11.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
16.11.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева - директор дирекция "СА"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 18.09.2017 г. 14:19 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.68 Mb
Добавен: 18.09.2017 г. 14:05 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 14.79 Mb
Добавен: 20.04.2017 г. 14:43 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.66 Mb
Добавен: 20.04.2017 г. 14:00 ч.; Договор №35; Размер: 52.45 Mb
Добавен: 07.03.2017 г. 14:04 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 431.94 Kb
Добавен: 07.03.2017 г. 14:04 ч.; Протокол; Размер: 8.11 Mb
Добавен: 14.02.2017 г. 10:57 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 169.43 Kb
Добавен: 14.12.2016 г. 16:00 ч.; Протокол; Размер: 2.42 Mb
Добавен: 06.11.2016 г. 15:34 ч.; Отговор на запитване; Размер: 101.88 Kb
Добавен: 06.11.2016 г. 15:34 ч.; Отговор на запитване; Размер: 64.70 Kb
Добавен: 04.11.2016 г. 13:58 ч.; Отговор на запитване; Размер: 98.08 Kb
Добавен: 04.11.2016 г. 13:58 ч.; Отговор на запитване; Размер: 87.32 Kb
Добавен: 28.10.2016 г. 16:46 ч.; Отговор на запитване; Размер: 141.47 Kb
Добавен: 18.10.2016 г. 12:06 ч.; Указания; Размер: 1.06 Mb
Добавен: 18.10.2016 г. 10:07 ч.; Решение; Размер: 1.72 Mb
Добавен: 17.10.2016 г. 12:06 ч.; КС - Аврора; Размер: 42 Kb
Добавен: 17.10.2016 г. 12:05 ч.; Аврора проект част две; Размер: 283.84 Mb
Добавен: 17.10.2016 г. 11:53 ч.; Аврора проект част едно; Размер: 367.93 Mb
Добавен: 17.10.2016 г. 11:42 ч.; КС - Д.Дебелянов; Размер: 14.13 Kb
Добавен: 17.10.2016 г. 11:27 ч.; Д. Дебелянов проект; Размер: 363.64 Mb
Добавен: 17.10.2016 г. 11:13 ч.; Проект на договор; Размер: 175 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.