Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0012
Заглавие:
„Сметосъбиране на битови отпадъци от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация“
Описание:
„Сметосъбиране на битови отпадъци от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
19.06.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 29.09.2020 г. 11:39 ч.; Допълнително споразумение; Размер: 2.23 Mb
Добавен: 12.09.2019 г. 11:26 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.18 Mb
Добавен: 12.09.2019 г. 11:25 ч.; Договор №97/16.08.2019; Размер: 6.64 Mb
Добавен: 18.07.2019 г. 14:46 ч.; Решение; Размер: 1.06 Mb
Добавен: 18.07.2019 г. 14:45 ч.; Протокол; Размер: 11.08 Mb
Добавен: 11.07.2019 г. 16:15 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 159.87 Kb
Добавен: 02.07.2019 г. 13:46 ч.; Протокол; Размер: 473.73 Kb
Добавен: 29.05.2019 г. 09:51 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.22 Mb
Добавен: 29.05.2019 г. 09:51 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 8.13 Mb
Добавен: 29.05.2019 г. 09:50 ч.; Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП; Размер: 671.34 Kb
Добавен: 29.05.2019 г. 09:49 ч.; Документация-смет; Размер: 620.65 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.