Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
Номер от АОП:
00969-2020-0002
Заглавие:
„Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново, по предварителни заявки.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
16.03.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 27.03.2020 г. 11:12 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 342.26 Kb
Добавен: 10.03.2020 г. 15:20 ч.; Решение за прекратяване на процедурата; Размер: 478.02 Kb
Добавен: 27.02.2020 г. 13:24 ч.; Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП; Размер: 769.36 Kb
Добавен: 12.02.2020 г. 11:29 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 262.09 Kb
Добавен: 12.02.2020 г. 11:29 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 476.27 Kb
Добавен: 12.02.2020 г. 11:28 ч.; Документация-МАТЕРИАЛИ; Размер: 825.90 Kb
Добавен: 12.02.2020 г. 11:27 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 34.82 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.