Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
Номер от АОП:
9075811
Заглавие:
"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси, леките автомобили, товарните автомобили и автотракторна техника собственост на Община Каолиново"
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е сервизно обслужване на автомобилите описани подробно в Приложение А и Приложение Б, което ще се извършва след писмена заявка на Възложителя и включва: 1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране. 2. Текущ ремонт, обхващащ всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител на съответния автомобил. 3. Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонта. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя (Техническа спецификациия), съдържаща се в документация за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
17.05.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 20.06.2018 г. 15:51 ч.; Протокол на комисията; Размер: 729.22 Kb
Добавен: 05.06.2018 г. 12:03 ч.; Протокол на комисията; Размер: 1.63 Mb
Добавен: 09.05.2018 г. 12:01 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 226.90 Kb
Добавен: 09.05.2018 г. 11:51 ч.; Документация; Размер: 740.08 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.