Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
Номер от АОП:
9097409
Заглавие:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на община Каолиново“
Описание:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на община Каолиново“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа в населени места в община Каолиново“ Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортни площадки в община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
30.03.2020 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
30.03.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 01.06.2020 г. 13:58 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 9.02 Mb
Добавен: 01.06.2020 г. 13:57 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 9.05 Mb
Добавен: 14.04.2020 г. 14:12 ч.; Протокол; Размер: 6.58 Mb
Добавен: 20.03.2020 г. 09:00 ч.; Документация-СН; Размер: 5.66 Mb
Добавен: 20.03.2020 г. 08:59 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 41.94 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.