Обществени поръчки - ОБЩИНА ЗАВЕТ
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Eл.преписка № УД-02-20-665 / 01.06.2020 г.
АОП № 9099081
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 17.06.2020 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.06.2020 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-643 / 26.05.2020 г.
АОП № 00485-2020-0010
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 16.06.2020 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.06.2020 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-499 / 22.04.2020 г.
АОП № 00485-2020-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-498 / 22.04.2020 г.
АОП № 00485-2020-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-423 / 01.04.2020 г.
АОП № 00485-2020-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 07.05.2020 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.05.2020 г. 17:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-411 / 31.03.2020 г.
АОП № 00485-2020-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 13.05.2020 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2020 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-389 / 26.03.2020 г.
АОП № 00485-2020-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 13.05.2020 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2020 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-357 / 23.03.2020 г.
АОП № 00485-2020-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-348 / 20.03.2020 г.
АОП № 00485-2020-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 11.05.2020 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.05.2020 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-169 / 12.02.2020 г.
АОП № 00485-2020-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 06.03.2020 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.03.2020 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-139 / 04.02.2020 г.
АОП № 00485-2020-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-832 / 01.11.2019 г.
АОП № 00485-2019-0018
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 21.11.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-830 / 01.11.2019 г.
АОП № 00485-2019-0017
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 11.11.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-799 / 18.10.2019 г.
АОП № 00485-2019-0016
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 07.11.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.11.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-786 / 15.10.2019 г.
АОП № 00485-2019-0015
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 05.11.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.11.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-767 / 09.10.2019 г.
АОП № 00485-2019-0014
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 21.10.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-654 / 28.08.2019 г.
АОП № 00485-2019-0013
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-650 / 28.08.2019 г.
АОП № 00485-2019-0012
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 17.09.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-626 / 15.08.2019 г.
АОП № 00485-2019-0011
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 26.08.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.08.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-610 / 09.08.2019 г.
АОП № 00485-2019-0010
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 29.08.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-572 / 25.07.2019 г.
АОП № 00485-2019-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 15.08.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.08.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-553 / 22.07.2019 г.
АОП № 00485-2019-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 13.08.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.08.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-506 / 05.07.2019 г.
АОП № 00485-2019-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.07.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-406 / 30.05.2019 г.
АОП № 9088673
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 10.06.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.06.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-09-257 / 23.05.2019 г.
АОП № 00485-2019-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-335 / 25.04.2019 г.
АОП № 00485-2019-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 16.05.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.05.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-198 / 28.02.2019 г.
АОП № 00485-2019-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи (СМР) по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Строителен надзор при извършване на СМР на Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 3: Улици в с. Сушево, Подобект 3.1: с. Сушево, Улица „Родопи“ от ОК 24 до ОК 64 (от км 0+000 до км 0+565); Обособена позиция № 2: Строителен надзор при извършване на СМР на Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 6: с. Прелез, Подобект 6.1: с. Прелез, Улица „Лудогорие“ ОТ ОК 5 ДО ОК 65; Обособена позиция № 3: Строителен надзор при извършване на СМР на Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет", Подобект 1: Улици в гр. Завет, 1.1: гр. Завет, улица „Хан Крум“ (ОК 149 – ОК 161); Обособена позиция № 4: Строителен надзор при извършване на СМР на Обект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет" , Подобект 2: Улици в с. Брестовене, 2.10: с. Брестовене, улица „Хаджи Димитър” (ОК 90 - ОК 98)“
Eл.преписка № УД-02-20-196 / 28.02.2019 г.
АОП № 9086265
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 19.03.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.03.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-195 / 28.02.2019 г.
АОП № 00485-2019-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 29.03.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-121 / 06.02.2019 г.
АОП № 00485-2019-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-108 / 30.01.2019 г.
АОП № 00485-2019-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 28.02.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.02.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-40 / 11.01.2019 г.
АОП № 9084805
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 21.01.2019 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2019 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-943 / 20.12.2018 г.
АОП № 00485-2018-0011
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 2: с. Брестовене, Подобект 2.8: ул. „Милин камък“ (ОК 182 - ОК 184); Обособена позиция № 2: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 5: Улици в с. Веселец, Подобект 5.2: Улица „Стара планина“ от ОК 67 до ОК 93; Обособена позиция № 3: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 5: Улици в с. Веселец, Подобект 5.3: Ул. „Христо Смирненски“ от ОК 41 до ОК 42; Обособена позиция № 4: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 7.2: с. Острово, ул. „Христо Смирненски“ (ОК 148 - ОК 164); Обособена позиция № 5: Ремонт на улична мрежа в населени места на община Завет.“
Eл.преписка № УД-02-20-894 / 21.11.2018 г.
АОП № 00485-2018-0010
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 20.12.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.12.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-791 / 19.10.2018 г.
АОП № 9082123
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 05.11.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.11.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-781 / 17.10.2018 г.
АОП № 9082021
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.10.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-774 / 16.10.2018 г.
АОП № 9081972
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.10.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-718 / 01.10.2018 г.
АОП № 00485-2018-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 24.10.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-712 / 27.09.2018 г.
АОП № 00485-2018-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 18.10.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-633 / 31.08.2018 г.
АОП № 00485-2018-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-610 / 20.08.2018 г.
АОП № 9079842
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 30.08.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.08.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-598 / 13.08.2018 г.
АОП № 00485-2018-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.09.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-513 / 28.06.2018 г.
АОП № 00485-2018-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 26.07.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-500 / 21.06.2018 г.
АОП № 9077563
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 02.07.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.07.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-334 / 08.05.2018 г.
АОП № 00485-2018-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-309 / 27.04.2018 г.
АОП № 00485-2018-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 28.05.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-140 / 19.02.2018 г.
АОП № 00485-2018-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 12.03.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-82 / 29.01.2018 г.
АОП № 00485-2018-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 19.02.2018 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2018 г. 17:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-723 / 23.11.2017 г.
АОП № 9070677
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 30.11.2017 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2017 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-593 / 04.10.2017 г.
АОП № 00485-2017-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-591 / 04.10.2017 г.
АОП № 00485-2017-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 02.11.2017 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.11.2017 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-448 / 03.08.2017 г.
АОП № 00485-2017-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 31.08.2017 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.08.2017 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-193 / 28.03.2017 г.
АОП № 9062746
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-158 / 10.03.2017 г.
АОП № 9062212
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 20.03.2017 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2017 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-104 / 17.02.2017 г.
АОП № 00485-2017-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-764 / 21.11.2016 г.
АОП № 00485-2016-0013
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-755 / 15.11.2016 г.
АОП № 9058627
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 22.11.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-685 / 19.10.2016 г.
АОП № 00485-2016-0012
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 17.11.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-625 / 30.09.2016 г.
АОП № 00485-2016-0011
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 24.10.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-621 / 28.09.2016 г.
АОП № 00485-2016-0010
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 26.10.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-476 / 21.07.2016 г.
АОП № 00485-2016-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 12.08.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.08.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-296 / 14.04.2016 г.
АОП № 9052980
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 26.04.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.04.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-292 / 13.04.2016 г.
АОП № 00485-2016-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 12.05.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.05.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-270 / 05.04.2016 г.
АОП № 00485-2016-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 05.05.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.05.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-260 / 31.03.2016 г.
АОП № 00485-2016-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 09.05.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.05.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № УД-02-20-257 / 31.03.2016 г.
АОП № 00485-2016-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 03.05.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.05.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-252 / 30.03.2016 г.
АОП № 00485-2016-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 28.04.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.04.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-221 / 15.03.2016 г.
АОП № 00485-2016-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 14.04.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.04.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-219 / 15.03.2016 г.
АОП № 00485-2016-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 14.04.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.04.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Отворена
Eл.преписка № УД-02-20-177 / 01.03.2016 г.
АОП № 9050909
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.03.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-160 / 24.02.2016 г.
АОП № 9050751
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Отменена
Eл.преписка № УД-02-20-133 / 12.02.2016 г.
АОП № 713239
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-813 / 22.12.2015 г.
АОП № 9049192
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 07.01.2016 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.01.2016 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-590 / 11.09.2015 г.
АОП № 9045864
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 24.09.2015 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2015 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-283 / 16.07.2015 г.
АОП № 9043894
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 28.07.2015 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.07.2015 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-475 / 10.07.2015 г.
АОП № 00485-2015-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 10.08.2015 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.08.2015 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-388 / 02.06.2015 г.
АОП № 9042403
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 11.06.2015 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.06.2015 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № УД-02-20-155 / 25.05.2015 г.
АОП № 00485-2015-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.06.2015 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2015 г. 17:00 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № УД-02-20-228 / 20.03.2015 г.
АОП № 9039981
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 02.04.2015 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2015 г. 17:00 ч.
Състояние: Възложена